Hakkımda

Doç. Dr. Enis Güray

Doç. Dr. Enis Güray Hacettepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinden 1982 yılında mezun olmuştur.

1982-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak yer aldıktan sonra Gümüşsuyu Asker Hastanesinde Ortodonti Uzmanı olarak kariyerine devam etmiştir (1986-1988).

1988-1991 Serbest ortodontist, 1991-1995 Selçuk Üniversitesi Ortodonti AD Öğretim Görevlisi, 2003-2005 Türk Ortodonti Derneği Başkanı olarak görev yapmasının ardından 2004’ten bu yana serbest ortodontist olarak kliniğinde hastalarını kabul ederken, Çukurova Üniversitesi Ortodonti AD Öğretim Görevlisi olarak da akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Özgeçmiş

1970-1977 Saint Joseph Fransız Erkek Koleji, İstanbul

1977-1982 Hacetepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ankara

1982-1986 H.Ü. Ortodonti AD Araştırma Görevlisi

1986- Ortodonti Uzmanlığı 1986-1988 Gümüşsuyu Asker Hastanesi, İstanbul

1988-1991 Serbest ortodontist, Ankara

1991-1995 Serbest ve aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Ortodonti AD Öğretim Görevlisi

1995 – Doçent

1996 TUBİTAK- Hüsamettin Tuğaç Vakfı araştırma ödünle meslekdaşı Dr. Metin Orhan ile birlikte yaptıkları “Selçuk Type Headgear Timer” konulu çalışmaları ile layık görüldüler.

1996-2004 Serbest ve aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Ortodonti AD Öğretim Görevlisi.

1999 “Guray Instant Bite Raiser” isimli ortodontik icadı patentlenerek ortodonti dünyasına ürün olarak sunuldu ve ihraç edilmeye başlandı. Bu patent Türk Dürk Ortodontisinin uluslararası ilk patentidir. Aygıt bazı ortodontik tedavilerde hekimin işini kolaylaştıran basit bir kapanış yükselticidir.

2003-2005 Türk Ortodonti Derneği Başkanı

2004’den bu yana hem serbest ortodontist ortodontist olarak kliniğinde hastalarını kabul ederken, Çukurova Üniversitesi. Ortodonti AD Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

2008 yılında “EZ retainer” isimli pedodontik yeni bir icadı patentlenerek dişhekimliği dünyasına sunularak ihraç edilmeye başlandı. Bu icadı basit ve pratik bir sabit yer tutucudan ibarettir.

“2010 yılında “EZ slider” adını verdiği ve Mini İmplantlarla birlikte arka dişleri öne ve geriye kaydırmaya yarayan yeni bir icadı patentlenerek ortodonti dünyasına sunulmuştur”.

Turk Ortodonti Derneği

Société Française d’Orthopedie Dento-faciale

European Orthodontic Society

World Federation of Orthodontists

1998 “TME, Fonksiyon ve Estetik” Selçuk Üniversitesi 1. Uluslararası Sempozyumu, Konya

1999 Myofacial Ağrı ve Disfonksiyon Sendromu, Gaziantep Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Psikiyatri Anabilim Dalları, Gaziantep

1999 TME ve Konservatif Tedavileri, Marmara Üniversitesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul

1999 TMD’de tedavi yaklaşımları, Key Note Speaker, Ankara Ortodonti Derneği 1. Uluslararası Sempozyumu, Antalya

2004-2007 TMD’de konservatif tedavi yaklaşımları, Çukurova Üniversitesi, Adana

2004 İnternal düzensizliklerde non invaziv yaklaşımlar, Pakmaya Merkezi, İstanbul

2004 Pratisyen Dişhekimi ve Ortodonti Koruyup önlemeli mi tedavi mi etmeli, Key Note Speaker, Expo-Dental, İstanbul

2005 TMD Diagnosis and conservative treatment approaches. Key Note Speaker, Egyptean Orthodontic Congress, Cairo, Egypt

2005 Pratisyen dişhekimi için ortodonti, Key Note Speaker, Expo-Dental, Antalya

2005 Muayenehane pratiğinde ortodonti, Key Note Speaker, TDB KongresiAnkara

2007 Temporo Mandibüler Eklem Hastalıkları ve Konservatif tedavileri. Key Note Speaker, Makedonya Ortodonti Derneği Kongresi, Makedonya

2009 Hayatını kolaylaştır, mini implant kullanımı, Anahtar konuşmacı, Makedonya Ortodonti Derneği 1. Uluslararası Kongresi, Ohrid.

2009 Mini Implantlarla ilgili Tecrübelerim, Anahtar konuşmacı, 3 Dişhekimliği Günü, Bosna-Hersek, Sarejevo.

Presentations  

Güray, E., Ayral, H., Ersoy, Ş.: The Effects of Frankel 3 Appliance on Nasal Resistance (A Cephalometric- Plannimetric Study). 3th International Congress of Turkish Orthodontic Society. October 24-27, 1992, İzmir (Turkey)

Güray, E., Ayral, H., Karaman, A., Doruk, C., Ertaş, E.: The Sagittal Effects of Frankel 3 Appliance on the Maxilla. 3th International Congress of Turkish Orthodontic Society. October 24-27, 1992, İzmir (Turkey)

Güray, E., Karaman, A.: Effects of Adenoidectomy on Dentofacıal Structures. 70th EOS Congress, June 8-11, 1994, Graz (Austria)

Güray, E., Karaman, A.: The Effect of Nasal Obstruction on Dentofacial Structures. 70th EOS Congress, June 8-11, 1994, Graz (Austria)

Güray, E., Orhan, M.: Selçuk Type Headgear Timer (STHT). It’s accuracy and effect to the headgear co-operation. 70th EOS Congress, June 8-11, 1994, Graz (Austria)

Güray, E., Orhan, M.: “En Masse” Retraction of Maxillary Anterior Teeth with Anterior Headgear. 70th EOS Congress, June 8-11, 1994, Graz (Austria)

Güray, E., Basa, S., Karaman, A.: An Easy Method on Correction of Mild Facial Asymmetry. Case Report. 70th EOS Congress, June 8-11, 1994, Graz (Austria)

Güray, E., Orhan, M., Ertaş, E.: The Evaluation of Patient Co-operation in Turkey. 4th International Congress of Turkish Orthodontic Society. September 4-9, 1994, Antalya (Turkey)

Güray, E., Ertaş, E., Orhan, M., Doruk C.: An Epidemiologic Survey Using “Treatment Priority Index” (TPI) on Primary Schoolchildren in Konya. 4th International Congress of Turkish Orthodontic Society. September 4-9, 1994, Antalya (Turkey)

Güray, E.: Semi-Fixed Temporary Bite Raiser. 71th EOS Congress, June 19-24, 1995, Bergen (Norway)

Güray, E.: The Clinical Evaluation of “Physiologic Drift” (Driftodontics) – A Longitudinal Study. 71th EOS Congress, June 19-24, 1995, Bergen (Norway)

Güray, E., Orhan, M., Doruk, C.:The Evaluation of the Sum of Posterior Angles in Björk’s Poygon. 71th EOS Congress, June 19-24, 1995, Bergen (Norway)

Güray, E., Karaman, A.: Effects of Different Roughening Methods on Band Retention. 5th International Congress of Turkish Orthodontic Society. October 7-12, 1996, Antalya (Turkey)

Güray, E., Ertaş, E.: The Evaluation of Orthodontic Treatment Standards with “ITON” and “PAR” Index in Turkey. 5th International Congress of Turkish Orthodontic Society. October 7-12, 1996, Antalya (Turkey)

Öz, F., Üşümez, S., Güray, E.: Modified Jasper-Jumper Anterior Repositioning Splint. Second Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, February 24-26, 1999, Tel-Aviv (Israel)

Güray, E., Öz, F., Üşümez, S., Orhan, M.: Fixed Anterior Repositioning Appliance. Second Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, February 24-26, 1999, Tel-Aviv (Israel)

Güray, E., Mutlu, N., Öz, F., Kalaycı, A., Herken, H.: Evaluation of Prevalance of TMD in Dental School Students With Psychometric Analysis. 6th International Symposium of the Turkish Orthodontic Society, November 12-13, 1999, Ankara (Turkey)

Hasan Herken1, M.Emin Erdal2, Necip Mutlu, Ömer Barlas4, Osman Çataloluk4, Fatih Öz5, Enis Güray5 Myofasiyal Ağrı Sendromlu Hastalarda Serotonin Transporter Gen Polymorfizmi Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2002, İstanbul.

Demir Abdullah, Güray Enis, “Bruxism And Masticatory Muscle Pain – An Epidemiological Study”, 78. EOS Congress June 4-8 2002 Sorrento Italy,

Demir Abdullah, Güray Enis, “The Prevalence Of Temporomandibular Dysfunction In 6-19 Years Old Turkish Children”, 78. EOS Congress Sorrento Italy,

Abdullah Demir, Tancan Uysal, Enis Güray, Faruk Ayhan Başçiftçi, “Okluzal faktörler ve çiğneme kas hassasiyeti arasındaki ilişki”, 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, Bildiri Kitapçığı s:32, 2003.

Yukay, F., Aytan, S., Ciğer, S., Enacar, A., Aksoy, A., Güray, E.: Transposition and Treatment Approaches. J. Oral, 3(25); 37-41, 1986.

Güray, E., Aytan, S.: Rhinomanometer and Planimeter in the Diagnosis of Nasal Obstructions. Hacettepe Univ. J, of Dentistry. 11(1); 25-28, 1987.

Güray, E., Basa, S., Kuş, Ş., Karaman A.: The Use of “Biocoral” in Hour Glass Defects for the Orthodontic Aim. J. of Turkish Orthodontic Society. 5(2); 164-171, 1992.

Güray, E., Doruk, C.: A New Spring Design on the Treatment of Dental Telescopic Bites. J. of Turkish Orthodontic Society. 5(2); 172-175, 1992.

Güray, E., Ayral, H., Karaman, A., Doruk, C., Ertaş, E.: The Sagittal Effects of Frankel 3 Appliance on the Maxilla. J. of Selçuk Univ. 3(1); 23-28, 1993.

Güray, E., Ayral, H., Ersoy, Ş.: The Effects of Frankel 3 Appliance on Nasal Resistance (A Cephalometric-Plannimetric Study). J. of Turkish Orthodontic Society. 6(2); 141-144, 1993.

Güray, E.: The Clinical Evaluation of “Physiologic Drift” (Driftodontics) – A Longitudinal Study. J. of Turkish Orthodontic Society. 7(1); 12-16, 1994.

Güray, E., Orhan, M., Doruk, C.: Geometry in Orthodontics. The Evaluation of the Sum of Posterior Angles in Björk’s Poygon (A Theoretical Study). J. of Turkish Orthodontic Society. 7(1); 17-21, 1994.

Güray, E., Enacar, A.: “Vari-Simplex Discipline” – Alexander Discipline (Clinical Evaluation). J. of Turkish Orthodontic Society. 7(1); 61-68, 1994.

Güray, E., Karaman, A.: The Clinical Evaluation of Different Methods on Forced Eruption of Impacted Posterior Teeth. J. of Turkish Orthodontic Society.7(1); 69-73, 1994.

Güray, E., Karaman, A.: Effects of Adenoidectomy on Dentofacıal Structures (A 6 Year Longitudınal Study). J. of Turkish Orthodontic Society.7(2); 151-164, 1994.

Güray, E., Orhan, M., Ertaş, E.: The Evaluation of Patient Co-operation in Turkey. J. of Turkish Orthodontic Society.7(2); 177-186, 1994.

Güray, E., Aytan, S., Karaman, A.: The Effect of Nasal Obstruction on Dentofacial Structures. J. of Selçuk Univ. 4(1); 1-11, 1994.

Güray, E., Ertaş, E., Orhan, M., Doruk C.: An Epidemiologic Survey Using “Treatment Priority Index” (TPI) on Primary Schoolchildren in Konya. J. of Turkish Orthodontic Society.7(2); 195-200, 1994.

Güray, E., Basa, S., Karaman, A.: “Camouflage” Treatment in Facial Asymmetry. Case Report. J. of Turkish Orthodontic Society.7(2); 227-232, 1994.

Güray, E., Orhan, M.: Selçuk Type Headgear Timer (STHT) Part:1 A Laboratory Study. J. of Turkish Orthodontic Society.7(2); 242-247, 1994.

Güray, E., Orhan, M.: Selçuk Type Headgear Timer (STHT) Part:2 A Clinical Study. J. of Turkish Orthodontic Society.7(2); 248-253, 1994.

Güray, E., Orhan, M.: Errors in Cephalometric Measurements. J. of Turkish Orthodontic Society.8(1); 62-65, 1995.

Güray, E., Karaman, A.: A Conservative Treatment Approach in a Skeletal Class III Case. A Case Report. J. of Turkish Orthodontic Society.8(1);88-92, 1995.

Güray, E., Orhan, M.: “En Masse” Retraction of Maxillary Anterior Teeth with “Anterior Headgear” J. of Turkish Orthodontic Society.8(1); 99-107, 1995.

Güray, E.: Semi-Fixed Temporary Bite Raiser. J. of Turkish Orthodontic Society.8(1); 150-154, 1995.

Güray, E., Ertaş, E., Basa, S.: Orthognatic Surgery in a SKeletal Class 1 Anterior Open-Bite Case. J. of Turkish Orthodontic Society.9(1); 126-130, 1995.

Güray, E., Karaman, A.: The Evaluation of Different Roughening Methods on the Retention of Orthodontic Bands. J. of Turkish Orthodontic Society.9(1); 71-78, 1995.

Güray, E., Orhan, M.: Selçuk Type Headgear Timer (STHT). Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 111; 87-92, 1997.

Güray, E., Orhan, M.: “En Masse” Retraction of Maxillary Anterior Teeth with Anterior Headgear. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 112; 473-479, 1997.

Güray, E., Karaman, A.: Effects of Different Roughening Methods on Band Retention. J. of Clin. Orthod. XXXI(6); 361-366, 1997.

Abdullah Demir, Enis Güray, “6-19 Yaş Grubu Türk Çocuklarında Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Eğiliminin Araştırılması”, Cumhuriyet Ü. Dişhek.Fak. Dergisi 4(2) 89-92, (2001).

Evaluation of the Prevalence of Temporomandibular Joint Disorder Syndrome in Dental School Students with Psychometric Analysis NECİP MUTLU, HASAN HERKEN, ENİS GÜRAY, FATİH ÖZ, ABDULLAH KALAYCI Turk J Med Sci 2002; 32(4): 345-350.

Case Report: Jasper Jumper Anterior Repositioning Splint, Fatih Öz, DDS, MS1, Serdar Üsümez, DDS, PhD, Enis Güray, DDS, PhD, World journal of orthodontics, 2003.

The Effects of Early Preorthodontic Trainer Treatment on Class II, Division 1 Patients Serdar Usumez DDS, PhD, Tancan Uysal DDS, PhD, Zafer Sari DDS, PhD, Faruk Ayhan Basciftci DDS, MS, Ali Ihya Karaman DDS, MS, PhD, and Enis Guray DDS, PhD. 605–609. The Angle Orthodontist (2004)

The Relationship Between Bruxism and Occlusal Factors Among Seven- to 19-Year-Old Turkish Children”Demir Abdullah, Uysal Tancan, Guray Enis, Basciftci Faruk Ayhan, “, The Angle Orthodontist, 74(5): 672–676, (2004).

The Association of Occlusal Factors with Masticatory Muscle Tenderness in 10- to 19-Year Old Turkish Subjects. Demir Abdullah, Uysal Tancan, Basciftci Faruk Ayhan, Guray Enis. The Angle Orthodontist, 75(1): 40–46, (2005).

Efffects of Adenoidectomy Dentofacial Structures: A 6-Year Longitudinal Study Enis Güray, DDS, PhD, Ali Ihya Karaman, DDS, PhD Word Journal of Orthodontics, Volume 3 , Issue 1, 2006.

Sorunlarınız hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.